Uchwały

Nr uchwały Data uchwały Tytułsortuj rosnąco Data dodania
44/20 10/08/2020 Dotyczy: zajęcia stanowiska w sprawie zbycia w drodze przetargu nieruchomości będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej przy ul. Noakowskiego 64 14/09/2020
43/20 10/08/2020 Dotyczy: zajęcia stanowiska w sprawie zamiaru likwidacji Filii Nr 24 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy al. Bohaterów Warszawy 55 w Szczecinie 14/09/2020
11/19 29/07/2019 Dotyczy: zajęcia stanowiska w sprawie wydania pozytywnej opinii ws. wniosku o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości przy ul. Noakowskiego (pismo do RO Turzyn z dn. 23.07.19 r.) 19/08/2019
40/20 29/01/2020 Dotyczy: zajęcia stanowiska w sprawie wniosku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości 1, 1a, 1b ul. Księcia Witolda dot. ustanowienia służebności przechodu i przejazdu. 14/09/2020
29/19 27/11/2019 Dotyczy: zajęcia stanowiska w sprawie wniosku ws. zmiany lokalizacji przystanku autobusowego 10311 14/09/2020
25/19 18/10/2019 Dotyczy: zajęcia stanowiska w sprawie wniosku p. ws. przebudowy ul. Noakowskiego i położenia asfaltu na powierzchni brukowej (pismo p. do RO Turzyn). 14/09/2020
42/20 10/08/2020 Dotyczy: zajęcia stanowiska w sprawie wniosku firmy SONOVA Audiological Care Polska Sp. z o.o. o zaopiniowanie przebudowy wejścia do lokalu wraz z budową windy przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych. 14/09/2020
24/19 18/10/2019 Dotyczy: zajęcia stanowiska w sprawie wniosku ws. wydzierżawienia działki w celu odtworzenia wejścia od frontu do lokalu nr 2 przy Al. Piastów 9 (pismo do RO Turzyn z dn. 08.10.19 r.) 14/09/2020
33/19 27/11/2019 Dotyczy: zajęcia stanowiska w sprawie planów zbycia na rzecz dzierżawcy gruntu zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 2/13 obr. położoną przy Al. Boh. Warszawy 40 (pismo do RO Turzyn z Wydz. Zasobu i Obrotu Nieruchomości UM z dn. 14.11 14/09/2020
23/19 18/10/2019 Dotyczy: wydania opinii dot. zbycia położonych przy ul. Jagiellońskiej działek nr: - 110/2 o pow. 172 m2 z obr. 2148-P, - 110/12 o pow. 146 m2 z obr. 2148-P, - 9/24 o pow. 125 m2 z obr. 2148-P, 14/09/2020