Dotyczy:prośby o wydanie pozytywnej opinii na wydzierżawienie działki nr 2/1 z obrębu 2148 przy ul. Noakowskiego 64 w celu prowadzenia przedszkola