Radni Osiedla

ZAUCHA
ZBIGNIEW
PRZEWODNICZĄCY
PIETRAS
GRAŻYNA TERESA
WICEPRZEWODNICZĄCA
KWAŚNIEWSKI
LECH
SKARBNIK
GRĘBOWSKA
URSZULA
SEKRETARZ
KRZYŻANOWSKA
TERESA
CZŁONEK ZARZĄDU
LOCHMAN
TADEUSZ
RADNY
KĘPA
WITOLD
RADNY
SZYSZKO
ARTUR STANISŁAW
RADNY
WILCZYŃSKI
JAN
RADNY
PAWLAK
BOGUMIŁ KAZIMIERZ
RADNY
SAJNIAK
MARCIN
RADNY
NAGLIK
RAFAŁ
RADNY
GOSZTYŁA
RYSZARD PIOTR
RADNY
GEJZA
WIOLETTA KATARZYNA
RADNA
DYKER WOŹNIAK
MONIKA TERESA
RADNA