Dotyczy: zajęcia stanowiska w sprawie wydania pozytywnej opinii ws. wniosku o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości przy ul. Noakowskiego (pismo do RO Turzyn z dn. 23.07.19 r.)