W sprawie przyjęcia projektu rzeczowo-finansowego na 2018 rok.