Uchwały

Nr uchwały Data uchwały Tytuł Data dodaniasortuj rosnąco
38/20 29/01/2020 Dotyczy: wystosowania wniosku do WGK Urzędu Miasta ws. zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie dokumentacji technicznej w związku z wnioskowaną przebudową ul. Noakowskiego. 15/07/2022
37/20 29/01/2020 Dotyczy przeznaczenia środków finansowych na zawrarcie umowy-zlecenia na wykonywanie usług sprzątania w pomieszczeniach Rady Osiedla przy ul. Pocztowej 17 w Szczecinie. 15/07/2022
36/20 29/01/2020 Dotyczy przeznaczenia srodków finansowych na współorganizację półkolonii zimowej dla dzieci naszego osiedla. 15/07/2022
35/19 17/12/2019 Dotyczy: przyjęcia planu rzeczowo-finansowego na rok 2020. 15/07/2022
33/19 27/11/2019 Dotyczy: zajęcia stanowiska w sprawie planów zbycia na rzecz dzierżawcy gruntu zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 2/13 obr. położoną przy Al. Boh. Warszawy 40 (pismo do RO Turzyn z Wydz. Zasobu i Obrotu Nieruchomości UM z dn. 14.11 15/07/2022
32/19 27/11/2019 Dotyczy przeznaczenia srodków finansowych na zorganizowanie wigili dla ubogich i samotnych mieszkańców naszego osiedla w dniu 20 grudnia 2019 r. 15/07/2022
31/19 27/11/2019 Dotyczy przeznaczenia środków finansowych na zorganizowanie imprezy mikołajkowej dla dzieci naszego osiedla 15/07/2022
30/19 27/11/2019 Dotyczy przeznaczenia srodków finanasowych na zakup biletów na dzień 21 grudnia 2019 r. na sztukę pt. „Szkoła Żon” w Teatrze Współczesnym w Szczecinie 15/07/2022
29/19 27/11/2019 Dotyczy: zajęcia stanowiska w sprawie wniosku ws. zmiany lokalizacji przystanku autobusowego 10311 15/07/2022
28/19 06/11/2019 Dotyczy: wystosowania pisma do WGK Urzędu Miasta ws. dofinansowania modernizacji sali koncertowej 15/07/2022