Uchwały

Nr uchwały Data uchwały Tytuł Data dodaniasortuj rosnąco
86/22 23/11/2022 Dotyczy: wydania opinii dot. wniosku o przyznanie nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem na standardowej wielkości tzw. kopertę dla osoby niepełnosprawnej. 03/12/2022
85/22 23/11/2022 Dotyczy: wydania opinii dot. budowy oraz lokalizacji pomnika prof. Jana Szyrockiego na skwerze im. Janiny Szczerskiej w Szczecinie 03/12/2022
84/22 23/11/2022 Dotyczy: przyjęcia planu rzeczowo-finansowego na rok 2022 03/12/2022
83/22 07/09/2022 Dotyczy: wydania opinii dot. zadania: ,, Remont chodnika wokół skweru im. Michała Doliwo-Dobrowolskiego. 22/09/2022
82/22 07/09/2022 Dotyczy : przeznaczenia środków finansowych na zorganizowanie integracyjnej całodniowej wycieczki autokarowej z przewodnikiem do Poczdamu dla 50 mieszkańców osiedla w sobotę 1 października 2022. 21/09/2022
81/22 07/09/2022 Dotyczy: przeznaczenia środków finansowych na zorganizowanie festynu rodzinnego dla mieszkańców osiedla w dniu 24 września 2022 na skwerze im. Janiny Szczerskiej. Tym samym podejmuje decyzję o zmianie daty i miejsca wydarzenia oraz przeznaczenia środków, 21/09/2022
80/22 18/08/2022 Dotyczy: przeznaczenia środków finansowych na zorganizowanie festynu rodzinnego dla mieszkańców osiedla pod nazwą ,, Symboliczne otwarcie ul. Bolesława Śmiałego'' w dniu 17 września 2022 r na ul. Bolesława Śmiałego 21/09/2022
79/22 11/08/2022 Dotyczy: przeznaczenia środków finansowych na zorganizowanie integracyjnej całodniowej wycieczki autokarowej z przewodnikiem do Berlina dla 50 mieszkańców osiedla ,3 września 2022r. 26/08/2022
78/22 11/08/2022 Dotyczy: wydania opinii dot. oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej gminnej nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 23/2 z obrębu geodezyjnego 2148 Szczecin 26/08/2022
77/22 11/08/2022 Dotyczy: wydania opinii dot. dzierżawy terenu pod parking strzeżony przy ul. Hetm. St. Żółkiewskiego oraz al. Boh. Warszawy działki o nr 11/16, 11/17, 11/20, obręb 2157 26/08/2022