Uchwały

Nr uchwały Data uchwały Tytuł Data dodaniasortuj rosnąco
51/20 24/08/2020 Dotyczy przeznaczenia środków finansowych na zakupu materiałów biurowych. 14/09/2020
50/20 24/08/2020 Dotyczy przeznaczenia srodków finansowych na wspólnie z Parafią pw. Św. Andrzeja Boboli zorganizację Wigilii dla ubogich i samotnych mieszkańców naszego osiedla. 14/09/2020
49/20 24/08/2020 Dotyczy przeznaczenia srodków finansowych na zorganizowanie wspólnie z Parafią pw. Św. Andrzeja Boboli Imprezy Mikołajkowej dla dzieci naszego osiedla. 14/09/2020
48/20 24/08/2020 Dotyczy przeznaczenia srodków finansowych na zorganizowanie corocznego Festynu Rodzinnego dla mieszkańców osiedla Turzyn w dniu 19 września b.r. 14/09/2020
47/20 24/08/2020 Dotyczy: aktualizacji planu rzeczowo-finansowego na rok 2020. 14/09/2020
46/20 10/08/2020 Dotyczy przeznaczenia srodków finansowych na diety członków zarządu Rady Osiedla Turzyn 14/09/2020
45/20 10/08/2020 Dotyczy: zajęcia stanowiska w sprawie dzierżawy przez Stowarzyszenie Nowoczesna Kultura nieruchomości gruntowej usytuowanej na rogu ulic Kordeckiego oraz Alei Piastów, nr działki 6/7 obręb 255 Pogodno. 14/09/2020
44/20 10/08/2020 Dotyczy: zajęcia stanowiska w sprawie zbycia w drodze przetargu nieruchomości będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej przy ul. Noakowskiego 64 14/09/2020
43/20 10/08/2020 Dotyczy: zajęcia stanowiska w sprawie zamiaru likwidacji Filii Nr 24 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy al. Bohaterów Warszawy 55 w Szczecinie 14/09/2020
42/20 10/08/2020 Dotyczy: zajęcia stanowiska w sprawie wniosku firmy SONOVA Audiological Care Polska Sp. z o.o. o zaopiniowanie przebudowy wejścia do lokalu wraz z budową windy przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych. 14/09/2020