Protokół z posiedzenia Rady Osiedla Turzyn (kontynuacja posiedzenia z dnia 22.09.2021)