Dotyczy: zajęcia stanowiska w sprawie wniosku firmy SONOVA Audiological Care Polska Sp. z o.o. o zaopiniowanie przebudowy wejścia do lokalu wraz z budową windy przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych.