Dotyczy: zajęcia stanowiska w sprawie dzierżawy przez Stowarzyszenie Nowoczesna Kultura nieruchomości gruntowej usytuowanej na rogu ulic Kordeckiego oraz Alei Piastów, nr działki 6/7 obręb 255 Pogodno.