Dotyczy przeznaczenia srodków finansowych na zorganizowanie corocznego Festynu Rodzinnego dla mieszkańców osiedla Turzyn w dniu 19 września b.r.