Dotyczy przeznaczenia srodków finansowych na diety członków zarządu Rady Osiedla Turzyn