Dotyczy przeznaczenia środków finansowych na zakupu materiałów biurowych.