Uchwała w sprawie przyjęcia projektu rzeczowo-finansowego na rok 2017