Uchwała w sprawie przeznaczenia środków finansowych.