Sprawozdanie z działalności Rady za 2005 rok.

Data sprawozdania: 
sobota, 31 Grudzień, 2005
Sprawozdanie niniejsze obejmuje działalność Rady Osiedla Turzyn w roku 2005, w którym odbyło się  10  zebrań Rady,  9  zebrań Zarządu Rady.
W dniu 31 stycznia 2005 r. opuścił nas na zawsze nieodżałowany kolega i wielki społecznik śp. Stanisław Zaborowski. To on właśnie był pomysłodawcą  patroli społecznych, nawiązał współpracę ze Stowarzyszeniem Städtepartner Stettin e. V. Berlin Friedrichshain-Kreuzberg dzięki której zazieleniamy nasze podwórka.
Inne zmiany to:
Rezygnację z pracy w Radzie Osiedla złożyła pani Teresa Gołubowicz. W związku ze zmianą miejsca zamieszkania członkiem naszej Rady przestał być pan Józef Pietrzak. Na wakujące miejsca weszły następujące osoby: pani Bożena Lisaj,
pan Zbigniew Matusiak, który został wybrany skarbnikiem Rady oraz pani Helena Wowczko ,  która aktualnie  pełni funkcję  zastępcy  przewodniczącego.
Wspólnie z Katolickim Stowarzyszeniem Civitas Christiana i Parafią Św. Andrzeja Boboli w jej ogrodach zorganizowaliśmy „Majówkę” w której uczestniczyło wielu mieszkańców naszego osiedla. Śpiewano pieśni patriotyczne, maryjne, bawiono się i  posilano  kiełbaskami, które serwowały  panie  Grażyna  Pietras  i  Teresa Krzyżanowska.
W  czerwcu  Seniorzy  z  Berlina , Szczecina  oraz  kilku członków Rady Osiedla uczestniczyło w  wycieczce  do  Przelewic.  Zwiedzano tamtejszy Ogród Dendrologiczny  po zwiedzaniu na polanie przy ognisku bawiono się , śpiewano
a przygrywał pan Stanisław  Rachoń . Jak zapewniali uczestnicy kiełbaski z rusztu były smaczne
Pod wodzą pana Jerzego Krzyżanowskiego młodzież z naszego osiedla brała udział w X edycji Turnieju o Puchar Przewodniczącego Rady Miasta Szczecina.
 
Drużyna  siatkarzy prowadzona  przez  pana Zbigniewa Matusiaka zdobyła I miejsce i Puchar Prezydenta Miasta Szczecina .
Nasza rada była organizatorem turnieju w piłkę nożną o Puchar Przewodniczącego Rady Osiedla Turzyn , który odbył się we wrześniu, na boisku udostępnionym przez Politechnikę Szczecińską.
W Turnieju tym udział wzięły:    drużyna z Greifswaldu
                                                   drużyna Politechniki Szczecińskiej
                                                  drużyna R.O. Turzyn
                                                  drużyna R.O. Szczecin Śródmieście-Zachód
W dniach 4-6 listopada młodzież z naszego osiedla uczestniczyła w rozgrywkach w Greifswaldzie , opiekowali się nimi pan Zbigniew Matusiak i pan Jerzy Krzyżanowski, gdzie nie przegrywając żadnego meczu zajęli II miejsce  .
Od 2004 roku młodzież korzysta z sali gimnastycznej Zespołu Szkół Podstawowych Nr 2 gdzie aktywnie  spędza wolny czas. Korzystamy również
z boiska Liceum Ogólnokształcącego Nr 1. Dyrekcje  szkół, bez  problemów,
w miarę możliwości udostępniają nam boiska i sale gimnastyczne za co składamy serdeczne podziękowanie. Marzy się nam aby te obiekty były w lepszym stanie
(np. sztuczna nawierzchnia boiska) o co nadal będziemy zwracać się do władz naszego miasta. Będąc już przy podziękowaniach, chciałbym podziękować policjantom dzielnicowym wraz z ich przełożonymi, komendantom Straży Miasta  i Straży Pożarnej wraz z ich podwładnymi, którzy są do dyspozycji mieszkańców
o każdej porze dnia i nocy.  Dobrą współpracę  mamy również z pozostałymi placówkami oświatowymi naszego osiedla. Nasza współpraca wychodzi poza granice naszego osiedla, od kilku lat współpracujemy z Zespołem Szkół Ogrodniczych  w Szczecinie-Zdrojach  a  także  wyższymi uczelniami  Akademią Rolniczą  i  Politechniką Szczecińską.
W roku 2005 nawiązaliśmy współpracę z Polskim Klubem Ekologicznym, której efektem jest projekt zazielenienia podwórka przy ulicy Mickiewicza 36 wykonany przez panią Alicję Kowalczyk i panią Sylwię Dębczak .
Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. jest największym zarządcą nieruchomości na terenie działania naszej Rady
i współpraca z tą jednostką przynosi obopólne korzyści.
W  okresie  letnim  na  trzech turnusach  w Korzybiu  wypoczywały  dzieci
i młodzież z naszego osiedla. Współorganizatorem tego wypoczynku wraz z ojcem Stanisławem  Pacholikiem  T.J.  jest  nasza  Rada Osiedla. Opiekę  nad wypoczywającymi roztoczyli członkowie rady:   Krzysztof Konieczny
                                                                          Iwona Kalinowska
                                                                          Grażyna Pietras
                                                                          Teresa Krzyżanowska
                                                                          Jerzy Krzyżanowski
                                                                          Mieczysław Marcinek
                                                                          Mariola Muszyńska
                                                                          Maciej Muszyński
Okolica gdzie odbywają się kolonie jest pięknie położona, otaczają ją lasy, jest jezioro o czystej wodzie w której żyją raki . Pozwala to na aktywny i zdrowy  wypoczynek.  W   miesiącu  sierpniu  młodzież wypoczywała również  w Świętej Lipce gdzie opiekę nad nimi sprawował Ojciec Grzegorz Nogal T.J..
         Rok 2005 był rokiem obfitującym w wiele rocznic.
60-lecie obchodziła Poczta Polska na Pomorzu Zachodnim a bardzo aktywny udział w pracach nad przygotowaniem tych uroczystości miał pan Krzysztof Zagórski. W  miesiącu  wrześniu  Szkoła  Podstawowa Nr 1 obchodziła swoje
60 lecie. Z  tej  okazji odbył  się  duży  festyn  rodzinny, którego  byliśmy współorganizatorem. Swoje 60 lecie obchodziło Liceum Ogólnokształcące Nr 1
i Zespół Szkół Podstawowych Nr 2.. Obchodziliśmy również 60 Lecie przybycia Ojców  Jezuitów  do  Szczecina, poświęcenia  kościoła i erygowania parafii
p.w. Św. Andrzeja Boboli.  Przy  okazji  obchodów  uczczono  pamięć
Ojca Władysława Siwka, wieloletniego wychowawcy młodzieży, poświęcając obelisk  wraz  z  tablicą  pamiątkową.
W dniu 22 grudnia wspólnie z Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym Nr 2 zorganizowaliśmy Wieczerzę Wigilijną dla 150 osób ubogich i samotnych zamieszkujących na naszym osiedlu. Poza tradycyjnym śpiewaniem kolęd wieczór umilił występ zespołu Magnolia ze Skolwina, chóru Liceum Ogólnokształcącego Nr 6 oraz uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1. W naszej Wieczerzy wzięli również udział ks. proboszcz Leszek Pestka T.J. , przedstawiciele policji, straży miejskiej,
zaproszeni  Radni  Rady  Miasta  Szczecina  oraz  przedstawiciel  Städtepartner Stettin e.V. pani Christine Ziegler.
Przed świętami Bożego Narodzenia zakupiono i rozdano 160  paczek dla najbiedniejszych  dzieci  z  naszego  terenu  działania.
Jak wynika z powyższego Rada ma wiele osiągnięć ale również są sprawy których nie udało się załatwić a były ujęte w planie pracy na rok 2005 a są to:
1.     zazielenienie podwórka przy ul. Mickiewicza 36 mimo posiadanego projektu oraz zakupienia materiałów (cegły na klomby oraz drewna na pergolę) z funduszy otrzymanych od Städtepartner Stettin e.V. z Berlina
2.     kontynuowanie prac remontowych parku przy ul. Noakowskiego a w szczególności jego oświetlenia co znacznie poprawiłoby                   bezpieczeństwo w tym rejonie ,gdzie mieści się wiele placówek oświatowych.
3.     nawiązane kontakty z organizacją Kids & C O g.e.V. z Berlina dawały możliwość 3-miesięcznego pobytu w Berlinie dla 10 młodych ludzi, którzy poza nauką zawodu oraz języka mieliby możliwość zwiedzania Berlina oraz aktywnego wypoczynku. Koszty tego przedsięwzięcia pokrywałaby strona niemiecka. Wyjazd nie doszedł do skutku ze względu na brak odpowiedniej ilości chętnych.
4.     innym problemem jest montaż kamery szybkoobrotowej wandaloodpornej na skrzyżowaniu ul. Ks. Piotra Ściegiennego                 i ul. Bolesława Śmiałego gdzie mimo starań rozpoczętych jeszcze            w poprzedniej kadencji R.O.T., pozytywnej opinii policji, możliwości podłączenia do systemu Alkazar oraz zapewnień ze strony Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego pokrycia części kosztów tego przedsięwzięcia nie udało się go zrealizować
5.     wspólnie z Radą Osiedla Wyspa Pucka oraz członkami Towarzystwa Wiedzy Historycznej TERRA STETINUM, którym kieruje pan Krzysztof Zagórski kontynuowane są prace nad wydobyciem wraku angielskiego samolotu zestrzelonego podczas wojny.

Większość działań naszej rady związana jest z organizacją wolnego czasu dla dzieci i młodzieży  poprzez organizację aktywnego  wypoczynku.