Protokół z posiedzenia Rady Osiedla Turzyn ( kontynuacja posiedzenia z dnia 11.08.2022 )