Dotyczy: przeznaczenia środków finansowych na zorganizowanie integracyjnej wycieczki autokarowej do Berlińskiego ogrodu zoologicznego