Dotyczy: prośby o wydanie opinii na temat ewentualnego wprowadzenia ograniczenia sprzedaży napojów alkoholowych w godzinach nocnych na terenie Gminy Miasto Szczecin