Dotyczy zarządzania mieniem komunalnym (lokalizacja gabloty informacyjnej)