Dotyczy zajęcia stanowiska w sprawie pisma Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Wilków Morskich 5,5a, Bohaterów Warszawy 79, 80, 80a o naprawę nawierzchni chodnika biegnącego wzdłuż posesji Boh. Warszawy 79, 80 i 80A (pismo do RO Turzyn z dn. 01.04.19 r.)