Dotyczy wydania opinii w sprawie wydzierżawienia gruntu