Dotyczy: wniosku o ustanowienie służebności gruntu dzierżawionego od Gminy Miasto Szczecin pod wejście do lokalu użytkowego przy Al.Piastów 9 w Szczecinie.