DOTYCZY: SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU OSIEDLA ZA ROK 2022.