Dotyczy: przeznaczenia środkow finansowych na zorganizowanie Wigilii dla ubogich i samotnych mieszkańców Osiedla Turzyn