Dotyczy: przeznaczenia środków z Komisji Inicjatyw Społecznych