Dotyczy przeznaczenia środków finansowych na zwiedzanie osiedla z przewodnikiem