Dotyczy przeznaczenia środków finansowych na wyjazd na wyspę Rugię i do miasta Stralsund ( autokar )