Dotyczy przeznaczenia środków finansowych na warsztaty dla seniorów