Dotyczy przeznaczenia środków finansowych na diety zarządu