Dotyczy: przeznaczenia środków finansowych

Na podstawie § 32 Statutu Osiedla Miejskiego Turzyn ( Uchwały nr XLIV/1299/14 Rady Miasta Szczecin z dnia 8 września 2014 r., w sprawie statutu Osiedla Miejskiego Turzyn) Rada Osiedla Turzyn uchwala co następuje:

 

 

§ 1.

Rada Osiedla Turzyn postanawia zorganizować w dniu 12 września, wycieczkę statkiem „Dziewanna” do Stepnicy oraz po okolicznych akwenach wodnych.

 

§ 2.

Rada Osiedla Turzyn przeznacza sumę 6000 zł. (słownie: sześć tysięcy złotych) na wynajęcie statku oraz na zakup artykułów na grilla i jego obsługę.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania .

Uzasadnienie:

Licząc na  piękną, jesienną pogodę, w celu zapoznania między sobą i zintegrowania mieszkańców naszego osiedla, postanowiliśmy zapewnić uczestnikom wycieczki możliwość podziwiania przyrody i podszczecińskich krajobrazów, widzianych od strony akwenów wodnych. Podczas podróży będzie zorganizowany grill, przygotowany przez załogę statku „Dziewanna”, oraz tańce, przy akompaniamencie zawodowego muzyka, członka Rady.

Nr uchwały: 
07/15
Data uchwały: 
14/08/2015
Kadencja: 
2015-2019