Dotyczy: przeznaczenia środków finansowych

Na podstawie § 32 Statutu Osiedla Miejskiego Turzyn ( Uchwały nr XLIV/1299/14 Rady Miasta Szczecin z dnia 8 września 2014 r., w sprawie statutu Osiedla Miejskiego Turzyn) Rada Osiedla Turzyn uchwala co następuje:

 

 

§ 1.

Rada Osiedla Turzyn postanawia zorganizować festyn rodzinny w dniu 26 września 2015 r.

 

§ 2.

Rada Osiedla Turzyn przeznacza na ten cel 3000 zł. (słownie: trzy tysiące złotych), na wynajem, montaż, demontaż oraz obsługę techniki scenicznej, zakup słodyczy.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania .

Uzasadnienie:

Rada wspólnie z Rada Osiedla Śródmieście-Zachód i Stowarzyszeniem „Przyjazny Szczecin” organizuje festyn mający na celu integrację mieszkańców naszych osiedli. W celu uatrakcyjnienia festynu planujemy wynajęcie sceny wraz z profesjonalną obsługą, zaproszenie patrolu konnego policji, pokazu udzielania pierwszej pomocy przez straż miejską i wozu bojowego straży pożarnej.

Nr uchwały: 
10/15
Data uchwały: 
14/08/2015
Kadencja: 
2015-2019