Dotyczy: przeznaczenia środków finansowych

Na podstawie § 32 Statutu Osiedla Miejskiego Turzyn ( Uchwały nr XLIV/1299/14 Rady Miasta Szczecin z dnia 8 września 2014 r., w sprawie statutu Osiedla Miejskiego Turzyn) Rada Osiedla Turzyn uchwala co następuje:

 

 

§ 1.

Rada Osiedla Turzyn postanawia zorganizować wycieczkę dla dzieci do schroniska dla zwierząt w Dobrej.

 

§ 2.

Rada Osiedla Turzyn przeznacza sumę 600 zł. (słownie: sześćset złotych) na pokrycie kosztów przejazdu oraz na zakup kiełbasek, pieczywa i napojów..

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania .

Uzasadnienie:

W celu edukacji i uczulenia na sprawę opieki nad zwierzętami dzieci, z rodzin  mieszkających w naszym osiedlu, chcielibyśmy je zapoznać  z problemem zapobiegania bezdomności zwierząt, jak należy dbać o psa i z nim się bawić, jak uniknąć pogryzienia, jak się zachować podczas ataku psa. W planie zwiedzanie schroniska, pokazy tresury psów oraz ognisko z kiełbaskami.

Nr uchwały: 
08/15
Data uchwały: 
14/08/2015
Kadencja: 
2015-2019