Dotyczy: przeznaczenia środków finansowych

Na podstawie § 32 Statutu Osiedla Miejskiego Turzyn ( Uchwały nr XLIV/1299/14 Rady Miasta Szczecin z dnia 8 września 2014 r., w sprawie statutu Osiedla Miejskiego Turzyn) Rada Osiedla Turzyn uchwala co następuje:

 

§ 1.

Rada Osiedla Turzyn postanawia zorganizować wspólnie z Parafią pod wezwaniem Św. Andrzeja Boboli obchody dziewięćdziesiątej siódmej rocznicy Odzyskania Niepodległości.

 

§ 2.

Rada Osiedla Turzyn przeznacza na ten cel 300,00 (słownie trzysta złotych).

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania .

Uzasadnienie:

W celu szerzenia wiedzy historycznej i postaw patriotycznych Rada Osiedla wraz z parafią Andrzeja Boboli zorganizuje spotkanie mieszkańców Osiedla. Planowany program spotkania obejmuje m. in. prelekcję historyczną i prezentację umundurowania i uzbrojenia z okresu odzyskania Niepodległości oraz konkurs pieśni patriotycznej.

Nr uchwały: 
15/15
Data uchwały: 
16/10/2015
Kadencja: 
2015-2019