Dotyczy: przeznaczenia środków finansowych

Na podstawie § 32 Statutu Osiedla Miejskiego Turzyn ( Uchwały nr XLIV/1299/14 Rady Miasta Szczecin z dnia 8 września 2014 r., w sprawie statutu Osiedla Miejskiego Turzyn) Rada Osiedla Turzyn uchwala co następuje:

 

 

§ 1.

Rada Osiedla Turzyn postanawia zorganizować wyjazd na grzyby w dniu 3 października .2015r. do Niemieńska i Dominikowa.

 

§ 2.

Rada Osiedla Turzyn przeznacza na ten cel 1200 zł. (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych), na wynajęcie autokaru, zakup pieczywa i kiełbasek na grilla.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania .

Uzasadnienie:

W związku z sezonem grzybobrań, Rada postanowiła w celu zapewnienia mieszkańcom osiedla atrakcyjnego spędzenia czasu, poprzez grzybobranie wraz z wypoczynkiem i grillem nad jeziorem w Dominikowie, zorganizować powyższy wyjazd autokarem.

Nr uchwały: 
13/15
Data uchwały: 
30/09/2015
Kadencja: 
2015-2019