Dotyczy: przeznaczenia środków finansowych

Na podstawie § 32 Statutu Osiedla Miejskiego Turzyn ( Uchwały nr XLIV/1299/14 Rady Miasta Szczecin z dnia 8 września 2014 r., w sprawie statutu Osiedla Miejskiego Turzyn) Rada Osiedla Turzyn uchwala co następuje:

 

 

§ 1.

Rada Osiedla Turzyn postanawia dokonać zmiany planu wydatków: z punktu 11 (organizowanie spotkań z emerytami (w tym wigilie),  kwotę 4000 zł., słownie: (cztery tysiące złotych) przenieść do punktu 10 (organizowanie imprez okolicznościowych, w tym, wycieczki, grzybobrania).

 

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania .

Uzasadnienie:

Rada Osiedla postanawia dokonać powyższych zmian w związku z otrzymaniem kwoty 4000 zł.( słownie: cztery tysiące złotych) od Komisji Inicjatyw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin, które postanowiła zgodnie z Uchwałą 04/15 przeznaczyć na organizację wigilii dla biednych i samotnych mieszkańców naszego Osiedla.

Nr uchwały: 
12/15
Data uchwały: 
10/09/2015
Kadencja: 
2015-2019