Dotyczy: propozycji zmian do Statutu Osiedla Turzyn.