Dotyczy opnii dotyczącej wynajęcia lokalu na cele oświatowe przy ul. Noakowskiego 64