Uchwały

Nr uchwały Data uchwały Tytuł Data dodaniasortuj rosnąco
41/20 29/01/2020 Dotyczy: zmiany planu rzeczowo-finansowego na rok 2020. 14/09/2020
40/20 29/01/2020 Dotyczy: zajęcia stanowiska w sprawie wniosku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości 1, 1a, 1b ul. Księcia Witolda dot. ustanowienia służebności przechodu i przejazdu. 14/09/2020
39/20 29/01/2020 Dotyczy: zajęcia stanowiska w sprawie wniosku o bezprzetargową dzierżawę części terenu zielonego przy ul. Noakowskiego. 14/09/2020
38/20 29/01/2020 Dotyczy: wystosowania wniosku do WGK Urzędu Miasta ws. zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie dokumentacji technicznej w związku z wnioskowaną przebudową ul. Noakowskiego. 14/09/2020
37/20 29/01/2020 Dotyczy przeznaczenia środków finansowych na zawrarcie umowy-zlecenia na wykonywanie usług sprzątania w pomieszczeniach Rady Osiedla przy ul. Pocztowej 17 w Szczecinie. 14/09/2020
36/20 29/01/2020 Dotyczy przeznaczenia srodków finansowych na współorganizację półkolonii zimowej dla dzieci naszego osiedla. 14/09/2020
35/19 17/12/2019 Dotyczy: przyjęcia planu rzeczowo-finansowego na rok 2020. 14/09/2020
34/19 27/11/2019 Dotyczy przeznaczenia środków finanasowych na diety członków zarządu Rady Osiedla Turzyn. 14/09/2020
33/19 27/11/2019 Dotyczy: zajęcia stanowiska w sprawie planów zbycia na rzecz dzierżawcy gruntu zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 2/13 obr. położoną przy Al. Boh. Warszawy 40 (pismo do RO Turzyn z Wydz. Zasobu i Obrotu Nieruchomości UM z dn. 14.11 14/09/2020
32/19 27/11/2019 Dotyczy przeznaczenia srodków finansowych na zorganizowanie wigili dla ubogich i samotnych mieszkańców naszego osiedla w dniu 20 grudnia 2019 r. 14/09/2020